Rss Feed
 1. Kormányos Sándor: Mesék gurulnak…

  2011. szeptember 30., péntek


  Ha csukott szemmel is
  látlak s elfogódva
  kinyílsz majd bennem
  mint gondolat-virág,
  a vágyból gyökérző
  növő pillanatra
  rárémül újra
  a megdöbbent világ.
  És nem értem én sem:
  Csodák pitvarából
  mesék gurulnak a
  hallgatás alól,
  míg tűnődve állok
  egy elképzelt tavaszban:
  Érezlek, itt vagy,
  és mégsem vagy sehol…


 2. József Attila: Az én ajándékom

  2011. szeptember 28., szerda

  A szívem hoztam el. Csinálj vele
  Amit akarsz. Én nem tudok mást tenni
  És nem fáj nekem semmi, semmi, semmi,
  Csak a karom, mert nem öleltelek.

  Oly fényes az még, mint uj lakkcipő
  És lábod biggyedt vonalára szabták,
  De ruganyos, mint fürge gummi-lapdák
  És mint a spongya, mely tengerbe' nő.

  Két fájó karral nyujtom mostan néked
  És fáradt barna szóval arra kérlek:
  Ha eltiporsz is füvet, harmatost,

  Ha elkopott a lakktopánka egyszer
  S ki megfoltozza, nem terem oly mester,
  Az uccasárba akkor se taposd.


 3. 2011. szeptember 27., kedd

  "
  Sóhajnak beillő szózat egy ismeretlen rendeltetésű vasdarabhoz, mely a történelem viharain keresztül szép csöndben meglapult egy limlommal tele ládikóban, mert se nagyapámnak, se apámnak, se nekem nem volt merszünk szemétre dobni, és az utánam jövőnek se lesz

  - Túlélsz, pöcök.
  "

 4. mert eszembe jutott

  2011. szeptember 24., szombat

  Rakovszky Zsuzsa: Este

  Mi kint fehér vörösként
  üt át a rozsdabarnán
  árnyékszínház a függöny
  foszfortócsák a karfán
  A szőnyegen mohos fény
  szorosra szőtt a párnán
  Csak az üveg jeges-kék
  szilánkos ellenállás
  Égő háromszöget rács-
  árny szabdal sok trapézra
  Világló könyvgerincek
  Fakul a rút tapéta
  Szobámat két egyenlő
  árny-félre híg parázsfal
  metszi Sötét fotelből
  mártom belé a lábam
  kigyullad visszarántom
  kihuny Motoz a keskeny
  áramló kéz az ágyon
  szánkázik hűlt helyünkön
  Kiformálja redőkből
  ott-nyujtóztunk reliefjét
  besüppedt délelőttből
  kibontott tárgyi emlék
  ott árnyék combjaim még
  szorítják árny csipődet

 5. ×

  2011. szeptember 23., péntek

  "...úgy ölelem őt hogy vele ölelem a virágzó fákat, a meleg fűszálakat, a kigyulladó csillagokat! És mindent, ami az emberé! Amiért újjászülettem! Mert a szerelem az embert rabságból szabadítja ki. Önmagából! Milyen rettenetes az, ha az egész világ olyan kicsire zsugorodik, amilyen kicsi az ember. És a szerelem éppen ezt tépi fel, ezt a börtönt! Amíg egyedül vagyunk, addig csak álmodjuk a világot. De a világ szebb, mint az álom. A világban mindennek súlya van, az örömnek tüskéje is, a boldogsághoz mindennap meredek út vezet. És ez a súlyos világ szebb, mint a súlytalan álomképek.
  Még mindig az isten szemét nézte.
  - És ezt vetted el tőlem, Jáma! Letéptél a világról. Nemcsak Szatjavánt vetted el, de a többi embert is. Nemcsak az örömöt ragadtad el, de azt a fűszálat is, azt a felhőt is, minden kicsit és nagyot, ami örömöt okozott. A világ megint árnyékvilág lett. És elvetted végül azt a gyümölcsöt is, amit neki téptem. Azt a kérdést, amit csak neki tartogattam, és amire csak ő tudott felelni. Azt a szomorúságot, ami miatta támadt bennem, és ami csak neki fájhatott ezen a világon.
  Megakadt, nem is tudta folytatni.
  Az istenből nagy szomorúság szólt:
  - A világ tied maradt, Szávitri. Megismerted, és nem léphetsz ki többé belőle.
  - De nekem már nem kell! - kiáltotta az asszony. - Eddig ketten viseltük a súlyát, hogyan bírjam el ezután egyedül? Túl nagy, túl súlyos, és én gyenge vagyok, nem kell, nem kell!..."


  Illés Endre: Szávitri (részlet)

 6. -

  2011. szeptember 22., csütörtök

  Zelk Zoltán: Vers a lehetről és a nem lehetről


  A nem-lehetből, mondjad, még lehet
  másképp lehet, vagy már csak így lehet,
  hogy nem lehet más, csak a nem lehet?
  Kimondanám már, hogy isten veled,
  de fölsikolt bennem a nem lehet!
  mert hajad, orrod, szájad és szemed -
  mert az leszek, jaj, megint az leszek,
  az a csordából kimart, seblepett,
  kölyke-se-volt, nősténye-elveszett
  csikasz, ki nyugtot csak akkor talál,
  ha puskavégre fogja a halál.
  De este lett, és olyan este lett,
  megleltem újra arcod és kezed,
  egymás szájába sírtuk: Nem lehet,
  hogy már csak így, hogy másképp nem lehet!
  és hajad, orrod, szájad és szemed.
  S ki azt hittem, hogy élni ébredek,
  megint csak itt, megint e dérlepett
  falak között, megint a nem lehet.
  Vacog a szív, veri a perceket,
  veri, hogy nem, hogy nem, hogy nem lehet!
  Ha megyek már az utcán, úgy megyek,
  gázolva folyót, zihálva hegyet,
  mert voltak folyók és voltak hegyek
  és voltak évek, voltak emberek
  és mi volt még! mi volt!
  és azután
  egy nyári perc december udvarán -
  a vén remény... és voltak reggelek,
  mikor veled, melletted ébredek
  és hajad, orrod, szájad és szemed
  s az ing, s a váll, s a paplanon kezed...
  Úgy szól a szó, mint az emlékezet -
  hát nincs szavam több és nem is lehet.

 7. i wish...

  2011. szeptember 20., kedd


 8. danger

  2011. szeptember 19., hétfő

  hunyorzöldre festeni a szobát - különösen egy rozoga, tutileesekésripityáratörök-létráról - határozottan figyelemelterelőnek bizonyult.

 9. we hit a wall and we can't get over it

  2011. szeptember 17., szombat


 10. .

  2011. szeptember 14., szerda

  nemhogy azt nem tudom, hogyan kell járni, a felállásnál is nehézségekbe ütközöm.
  igazából jó nekem lenn, a fájdalom, az emlékeim között, fenn csak bántana a fény, az emberek, az üresség, a hiánya, hogy mindenből eltűnt, lenn nem kell valakinek lennem, görnyedhetek a súly alatt a csendben és sötétben.
  jó lenne téli álmot aludni és felébredve tudni, ki is az az én, és mit akar az élettől, hogyan lehetne mégis járni, ha már a kib.szott világ nem áll meg egy összetört szív miatt.

 11. - -- - -- -

  2011. szeptember 12., hétfő

  a Vad Magyarország tényleg szép, és elképesztő, hogy milyen szemtelen egy állat a dolmányos varjú, és rohadtul leejti, hogy mennyivel kisebb a sasnál, jó lenne most dolmányos varjúnak lenni asszem.
  szóval szép képek, szép zene, a vidrák tünemény állatok, újfent megállapítottam,
  de nem telt bele negyed óra, és már teljesen más film ment bennem, mint a moziban, szóval
  nem, nem vált be az elmegyek beülök egyedül terápiás természetfilmre.

 12. 2011. szeptember 11., vasárnap